Szkolenia pierwszej pomocy

Prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy zarówno dla klientów instytucjonalnych, korporacyjnych, jak i na zlecenia małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferujemy także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom – prowadzone w szkołach rodzenia, szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Szkolenie pierwszej pomocy
– to wykład wraz z projekcją oraz ćwiczeniami przy użyciu fantoma LitteAnne. Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Preferujemy grupy maksymalnie 10-cio osobowe.

Program:
– zagadnienia prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
– zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy
– etapy udzielania pierwszej pomocy
– łańcuch przeżycia
– kontrola podstawowych funkcji życiowych
– podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS ( Basic Life Support – ) u osób dorosłych
– postępowanie z nieprzytomnym – pozycja boczna ustalona
– postępowanie w zadławieniu u dorosłych
– mechanizmy zatrzymania krążenia
Czas trwania: 3- 4  godziny

Szkolenie pierwszej pomocy u niemowląt
– to wykład połączony z projekcją i pokazem i ćwiczeniami przy użyciu sprzętu: fantomów Resusci Baby QCPR SkillGuide oraz Family Little Anne.
Preferujemy grupy maksymalnie do 15 osób.

Program:
1) Oparzenia
– Przyczyny oparzeń i zapobieganie im
– Postępowanie w przypadku oparzeń u niemowląt
– Zasady, jakimi należy kierować się podczas udzielania pierwszej pomocy
– Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców w trakcie udzielania pierwszej pomocy

2) Ciało obce w drogach oddechowych
– Najczęstsze przyczyny niedrożności dróg oddechowych u niemowląt i dzieci
– Ocena ciężkości stanu (kaszel nieefektywny, kaszel efektywny)
– Postępowanie w przypadku zadławienia niemowląt
– Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci

3) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) niemowląt i dzieci
– Etapy udzielania pierwszej pomocy
– Zasady udzielania pierwszej pomocy
– Ocena stanu przytomności
– Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu
– Ocena oznak życia
– Prawidłowe prowadzenie masażu serca i oddechów ratowniczych
– Prawidłowe wezwanie pomocy, numery alarmowe

4) Zespół nagłej śmierci niemowlęcia SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
– Czynniki ryzyka
– Aktualne wytyczne zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowlęcia

Czas trwania: 2,5 – 3 godzin

Aby zamówić szkolenie bądź porozmawiać o usłudze szkoleń  prosimy o kontakt pod adresem mailowym: pm@paramedic24.pl
bądź pod numerem telefonu 608 471 824